NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
bij HOCHTIEF

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen staat bij HOCHTIEF gelijk aan de vraag “Wat verwachten we van onze medewerkers?” De houding en het concrete gedrag van ons team maakt ons trots en bepaalt hoe de wereld tegen ons aankijkt. Onze kernwaarden zijn daarbij de “levensadem” van het bedrijf.

Verantwoordelijkheid

Als kernwaarde

Verantwoordelijkheid kent vele verschijningsvormen. In de bouw gaat het er met name om dat taken, werkzaamheden en projecten efficiënt en effectief verlopen met respect voor de opdrachtgever, de collega’s en de omgeving. Van iedereen in onze organisatie wordt daarbij verwacht vakmanschap te tonen, een taak te vervullen, zich om een ander te bekommeren en trots te zijn op wat hij of zij doet. Kortom: wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons doen en laten en wij zijn altijd bereid daar open en eerlijk over te spreken. Kennis en karakter zijn hierin bepalend. Adequate kennis is nodig om een taak goed uit te voeren en het karakter stelt je in staat om de taken betrokken en vasthoudend uit te voeren. Daarbij proberen we gedeelde verantwoordelijkheid te voorkomen; dat schept onduidelijkheid.

Zo laag mogelijk in onze organisatie

HOCHTIEF legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. We geven collega’s maximale vrijheid en mandaat omdat we erin geloven dat mensen groeien (en daarmee onze organisatie) als zij dit vertrouwen krijgen. Uiteraard moet er wel verantwoording worden afgelegd door regelmatig overleg en inzichtelijke rapportages. Met name jonge collega’s bevinden zich hierdoor in een “steil” ontwikkelingstraject. 

 

We vinden het daarom leuk en nuttig deze collega’s afwisselend en uitdagend werk te bieden, zodat we het beschikbare potentieel maximaal kunnen benutten. Daarbij zien we graag – naast de inspanning van de organisatie – dat de collega daar ook zelf richting aan geeft. Zoals we bij HOCHTIEF zeggen: “Be the master of your own destiny.”

Dit komt erbij kijken

Met verantwoordelijkheid komt het “zoet en het zuur”. Fouten worden gemaakt, deadlines kunnen worden gepasseerd, moeilijke gesprekken moeten soms worden aangegaan en nog veel meer. Dat hoort er allemaal bij en is zeker niet altijd even makkelijk. Zolang er maar vanuit je hele lijf de verplichting wordt gevoeld om daar betrokken en doortastend mee om te gaan en er bereidheid is om te leren van fouten (en deze niet te herhalen). Ook is het belangrijk dat je er alles aan doet om deze fouten open en eerlijk te bespreken en het karwei te klaren. Dan is er een prima basis voor een geweldige tijd bij HOCHTIEF waarbij ook integriteit centraal staat.

Joep van Huijstee

Meer weten?

Neem contact op en we zullen uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.
Joep van Huijstee
Directeur Projecten Infrastrcture