NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Veiligheid
"Iedereen weer gezond thuis."
Veiligheid
bij HOCHTIEF

Veiligheid

De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, samenwerkende partijen en de omgeving vormen de belangrijkste drijfveren van HOCHTIEF. Wij borgen alle veiligheidsaspecten van ons managementproces. Daarnaast nemen we deel aan belangrijke initiatieven op dit gebied. Lees alles over deze initiatieven op deze pagina.

Veiligheid en gezondheid: bepalende factoren

HOCHTIEF neemt de verantwoordelijkheid voor veiligheid

Eén van de maatregelen die HOCHTIEF neemt op het gebied van veiligheid is door ons managementsysteem conform ons ISO 45001 certificaat in te richten. Met regelmaat worden wij zowel door ons eigen interne “Occupational Safety, Health and Environmental Protection (OSHEP) Center” gecontroleerd als door externe auditeurs, op het nakomen van onze verantwoordelijkheid op verschillende gebieden. Daarnaast spreken wij meerdere keren per jaar binnen de “HOCHTIEF familie van West-Europa” met elkaar over veiligheidsprestaties en de lessen die wij bij onze projecten geleerd hebben. Met het digitaal managementsysteem borgen en delen we deze kennis op een gebruikersvriendelijke manier met al onze medewerkers, zodat iedereen continu op de hoogte is van wat er aan de hand is op het gebied van veiligheid.

Veiligheid eisen van onszelf en onze partners

Niet alleen van onszelf, maar ook van onze partners eisen wij de maximaal haalbare veiligheidsmaatregelen in het hele bouwproces. Iedereen moet zich verantwoordelijk voelen voor deze kernwaarde en dit doen we door iedereen bewust te maken van het belang. Dit wordt gedaan door iedere medewerker van HOCHTIEF regelmatig deel te laten nemen aan diverse trainingen. In onze zakelijke contracten worden speciale voorwaarden gesteld op veiligheidsgebied, gezondheid en integriteit. Onze bouwplaatsen houden we netjes en we zorgen voor goede logistiek. Zo kunnen we onder meer laten zien dat wij bij HOCHTIEF alle veiligheidsaspecten zeer serieus nemen. Bij het werken op de bouwplaats worden onze medewerkers voorzien van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, in combinatie met de juiste veiligheidsinstructies. Dat alles met maar één doel: iedereen is aan het einde van de werkdag weer gezond thuis.

Dorinda Posthuma

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op.
Dorinda Posthuma
HSSE Manager