NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Financiering
"We creëeren waarde voor alle stakeholders."
Financiering
BIJ HOCHTIEF

Financiering

Financiering maakt een onlosmakelijk deel uit van een Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) project. De opdrachtnemer is ook hiervoor verantwoordelijk naast het ontwerpen, bouwen en onderhouden van het project. De projectfinanciering vindt vaak plaats in samenwerking met een consortium van banken.

Hoe gaat financiering in zijn werk?

Financiering en betalingen

De betalingen die wij ontvangen van de opdrachtgever vinden periodiek plaats op basis van geleverde diensten en prestaties. Hiervan betalen we de project gerelateerde kosten, rentekosten en aflossing van de leningen. De opdrachtnemer dient het project binnen de contractuele termijn te realiseren en de veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid van het gerealiseerde te waarborgen. Aan het bereiken van contractueel gedefinieerde ‘milestones’ kan de opdrachtgever een lumpsum betaling verbinden.

Financiering van het SAAone project

Het SAAone: Amsterdam - Almere project is het grootste “Greenfield” infrastructuurproject in Europa dat Financial Close heeft bereikt in 2013. Daarnaast heeft het project door het tijdschrift Project Finance International de titel “EMEA Road Deal of the Year” toegekend gekregen. Een consortium van zes internationale banken heeft voor de financiering van het project een som van 727 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de beschikbaarstelling hiervan hebben we vaste contracten afgesloten met de banken. De banken en hun adviseurs, zoals de Lenders Technical Advisor, monitoren het project nauwlettend en bewaken de belangen van de banken.

HOCHTIEF brengt ook eigen vermogen in het project. Om onze investering voor nu en de toekomst veilig te stellen, is het van belang goed te presteren met een optimale mix van mensen en middelen. Het inbrengen van eigen vermogen vormt een sterke stimulans om de gewenste kwaliteit te realiseren voor de opdrachtgever, omgeving en weggebruiker.

Een betrouwbare financiële performance en prognose gedurende de gehele looptijd van het SAAone project is dus zeer belangrijk voor zowel de financiers als de sponsoren van het project. Met het realiseren van het geprognotiseerde rendement op de investering binnen een optimale project setting, creëren we waarde voor alle stakeholders. Dit geeft weer vertrouwen bij toekomstige projecten waar HOCHTIEF deel van uit gaat maken.

Ed Onstee

Wil je meer weten?

Neem contact op met Ed
Ed Onstee
Financieel Directeur SAAone