NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Omgevingsmanagement
"Vroegtijdig betrekken loont."
Omgevingsmanagement
bij HOCHTIEF

Omgevingsmanagement

Bij HOCHTIEF staat het neerzetten van een sterk project met draagvlak in de omgeving centraal. Ons omgevingsmanagement is essentieel voor al onze infrastructurele projecten. Het vroegtijdig betrekken van stakeholders is de sleutel tot succes, en dit heeft diverse voordelen. Op deze pagina leer je meer over onze ontwikkelde omgevingsstrategieën voor uiteenlopende projecten. Ontdek onze aanpak hier.

De waarde van omgevingsmanagement

Het betrekken van stakeholders in een vroeg stadium is van cruciaal belang. Deze vroege participatie brengt diverse voordelen met zich mee, zoals het vergroten van draagvlak bij stakeholders, het verminderen van klachten en het voorkomen van vertragingen in het project. Bovendien heeft het een positief effect op de media-aandacht en kan het op lange termijn tijd en middelen besparen, aangezien er minder personeelsinzet nodig is gedurende latere fasen van het project. Ontdek hoe vroegtijdige betrokkenheid bijdraagt aan het succes van onze projecten.

Wat houdt omgevingsmanagement in?

Bij de infrastructurele projecten en tenders in Nederland gaan we maximaal voor het creëren en behouden van draagvlak in de omgeving. We bereiken dit doel door zorgvuldig te kijken naar diverse maatregelen om hinder te minimaliseren, waaronder technische ingrepen. Aanpassingen in werkmethoden of planningen dragen bij aan verminderde hinder(-beleving). Naast deze maatregelen is stakeholdermanagement van essentieel belang. Interactie met belanghebbenden vindt plaats op verschillende niveaus, zoals individuele gesprekken, werkgroepen, informatieavonden en ontwerpateliers.

 

 

 

 

We houden rekening met de vaak tegenstrijdige belangen van diverse stakeholders, waaronder omwonenden, bedrijven, reizigers, automobilisten, overheidspartijen, verenigingen en stichtingen. Alle betrokken partijen worden op gepaste wijze geïnformeerd over en betrokken bij het project. Effectieve communicatie speelt hierbij een cruciale rol, waarbij voorafgaand informatie wordt verstrekt over de aard en duur van hinder veroorzakende werkzaamheden, evenals de redenen achter de hinder.

Conditionering en meer

Bij een infrastructureel project spelen naast stakeholdermanagement en communicatie ook diverse conditioneringsprocessen een cruciale rol. Hierbij komen zaken zoals vergunningen, flora en fauna, kabels en leidingen, archeologie, milieu en ontplofbare oorlogsresten aan bod. Samen met onze technische experts onderzoeken we de mogelijkheden om deze conditioneringsprocessen op een zo efficiënt mogelijke manier te doorlopen. Verder wordt steeds vaker verkeersmanagement en mobiliteit opgenomen in het omgevingsmanagement, waarbij heldere communicatie over mogelijke vertragingen en gedragsveranderingen van groot belang is.

 

 

Anne Breunissen

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op!
Anne Breunissen
Omgevingsmanager