NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

CO2-Management
CO2-Management

''Wij willen de keten positief veranderen.''

HOCHTIEF Nederland maakt gebruik van verschillende duurzaamheidstools en –initiatieven. De SKAO CO2- prestatieladder is hier een voorbeeld van. De ladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven in Nederland helpt bij het structureel reduceren van de CO2-uitstoot.

CO2-management bij HOCHTIEF Nederland

De SKAO CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat ons helpt om inzicht te krijgen in onze CO2-emissies in de bedrijfsvoering, de keten en natuurlijk onze projecten. Daarnaast identificeren wij aan de hand van de CO2-Prestatieladder mogelijkheden en kansen om onze CO2-uitstoot te verminderen daar waar het de meeste impact maakt. Als instrument is de SKAO CO2-Prestatieladder zeer nuttig voor bedrijven, overheden en andere organisaties: inspanningen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie kunnen gekwantificeerd worden en zo kan men vergelijkingen maken tussen verschillende organisaties.

 

Een belangrijk onderdeel van de SKAO CO2-Prestatieladder is transparantie. Daarom publiceren wij minimaal jaarlijks over onze voortgang op het gebied van CO2-reductie maar laten we ook zien wat we doen buiten ons bedrijf, in onze branche of in de waardeketen bijvoorbeeld. Deze documenten vindt u hieronder, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen documentatie van HOCHTIEF Infrastructure GmbH NL en HOCHTIEF PPP Solutions NL. Naast onze eigen website publiceren wij ook op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, als SKAO eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder.

 

Benieuwd naar ons duurzaamheidsbeleid? HOCHTIEF heeft voor al haar bedrijfsonderdelen een Sustainability Plan 2025 opgesteld. Hierin vertellen wij wat we doen en wat onze doelen zijn op gebieden als CO2-emissies en biodiversiteit maar ook op bijvoorbeeld innovatie en sociale activiteiten. Download het plan hier.

 

Dorinda Posthuma

Mail Dorinda!

Meer weten? Neem gerust contact op.
Dorinda Posthuma
Adviseur Duurzaamheid