NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Zuidasdok
Zuidasdok
Amsterdam

Zuidasdok

Zuidasdok is één van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Het omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het station. Daarnaast is er de verbreding en het deels ondergronds brengen van de A10 Zuid ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas. Bovendien behoort ook het aanpassen van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer tot het Zuidasdok project.

Zuidasdok: een uitdagend project

Als onderdeel van de bouwcombinatie ZuidPlus heeft HOCHTIEF samen met Fluor en Heijmans dit zeer complexe en uitdagende project begin 2017 aangenomen. Wij hebben het indertijd kunnen winnen met een overtuigende en innovatieve projectaanpak. ZuidPlus had dan ook een plan ontworpen dat precies paste bij de internationale allure van het Zuidas-gebied.

Het project is gesitueerd in het hart van de Zuidas, een belangrijk verkeersknooppunt en een gebied waar veel mensen wonen, werken en recreëren. De ringweg A10 rondom Amsterdam, tussen knooppunt Amstel en De Nieuwe Meer, is één van de drukste trajecten van Nederland. Hierdoor zijn het bewaken van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van het gebied tijdens de bouw belangrijke doelstellingen.

Als onderdeel van het project Zuidasdok wordt de snelweg verbreed van vier naar zes rijstroken per rijrichting. Vier rijstroken zijn bestemd voor het doorgaand verkeer en twee rijstroken voor het bestemmingsverkeer Zuidas. Doordat de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas ondergronds komt, ontstaat er ruimte om station Amsterdam Zuid te vernieuwen en uit te breiden tot een hoogwaardig vervoersknooppunt waar trein, metro, tram en bus samenkomen. Het toekomstige stationsgebied krijgt een groen karakter met een paviljoenachtige constructie die aan alle kanten open zal zijn. Door in het centrumgebied van de Zuidas de weg ondergronds te brengen en het stationsgebied opnieuw in te richten, worden het noorden en zuiden van Zuidas meer met elkaar verbonden.

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

De huidige situatie

In de herijkingsfase (van 2017 tot 2019) is gebleken dat het project nog complexer was dan voorzien door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Niettemin is er eind 2019 een voorontwerp opgeleverd voor het gehele project en is voor het Amsterdam Zuid station naast het volledig uitwerken van de fasering (o.a. ten behoeve van het aanvragen van buitendienststellingen van het spoor) ook buiten werk uitgevoerd. Hierbij is het (metro) opkomstgebouw aan het GVB opgeleverd, een groots voorbouwdek op zijn plek geschoven alsmede diverse fundatiewerkzaamheden rondom het spoor uitgevoerd ten behoeve van de toekomstige dekken. Waarbij 2 dekken in 2021 nog door ZuidPlus zullen worden geschoven. Verder heeft de combinatie als onderdeel van het definitief ontwerp een mooi ‘clash free’ BIM model van het station ontwikkeld.

Echter, ook in verband met een aantal grote wijzigingen in het contract en gezien de complexiteit van het werk, is uiteindelijk gebleken dat het project beter beheerst in (serieel) pakketten zou uitgevoerd moeten worden. Na intensief overleg met de opdrachtgever en een mediation traject heeft Zuidasdok, gezien de omvang van de beoogde veranderingen, helaas moeten constateren, dat de wijzingen te omvangrijk zijn om gebaseerd op de bestaande contract verder te gaan en daarom besloten het contract opnieuw, in aangepaste (contract)vorm op de markt te brengen.

Vooruitblik

Ondanks dat niet alles volgens plan is verlopen, zijn wij als HOCHTIEF trots op wat binnen de samenwerking met alle partijen van het Zuidas project is bereikt en kijken we ernaar uit om de gelegenheid te krijgen om het werk in delen of in zijn geheel alsnog af te ronden.

De opdrachtgever Zuidasdok zal in de komende jaren het project in een aantal deelpakketten op basis van gewijzigde samenwerkingsvorm opnieuw op de markt brengen. HOCHTIEF zal zich daarbij inzetten, in een nieuwe samenwerking, contractvorm en scope alsnog enthousiast bij te dragen aan de totstandkoming van dit prachtige project.

 

Projectgegevens

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam

Contract type

Design & Construct

Incl. zeven jaar onderhoud voor de beide tunnels

Uitvoering

ZuidPlus joint venture bestaande uit

- HOCHTIEF (42,5%)

- Heijmans (15%)

- Fluor (42,5%)

Contractwaarde

990 miljoen euro

Bouwperiode

2019 - 2028

Lengte van de twee tunnels

1,1 km en 1,0 km

Christine Davidse

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op en we zullen je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.
Christine Davidse
Voormalig Omgevingsmanager ZuidPlus