NL EN

HOCHTIEF Nederland

Professor W.H. Keesomlaan 1

1183 DJ Amstelveen

+ 31 (0) 20 210 27 00

info@hochtief.nl

Zuidasdok
Zuidasdok
Amsterdam

Zuidasdok

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Het omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het station. Daarnaast is er de verbreding en het deels ondergronds brengen van de A10 Zuid ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas. Bovendien behoort ook het aanpassen van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer tot het Zuidasdok project.

Zuidasdok: een uitdagend project

Als onderdeel van de bouwcombinatie ZuidPlus heeft HOCHTIEF samen met Fluor en Heijmans dit zeer complexe en uitdagende project weten binnen te halen. Dit hebben wij gedaan met een overtuigende en innovatieve projectaanpak. ZuidPlus heeft dan ook een plan ontworpen dat precies past bij de internationale allure van het Zuidas-gebied. De samenwerking binnen ZuidPlus zorgt ervoor dat er diverse hinderbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Met andere woorden, optimaal omgevingsmanagement waarbij de omgeving bereikbaar en leefbaar wordt gehouden tijdens de bouwfase.

Omgeving van het Zuidasdok project

Het project is gesitueerd in het hart van de Zuidas, een belangrijk verkeersknooppunt en een gebied waar veel mensen wonen, werken en recreëren. De ringweg A10 rondom Amsterdam, tussen knooppunt Amstel en De Nieuwe Meer, is een van de drukste trajecten van Nederland. Hierdoor zijn het bewaken van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van het gebied tijdens de bouw belangrijke doelstellingen. ZuidPlus heeft creatieve oplossingen bedacht om hinder van het Zuidasdok project tot een minimum te beperken en houdt rekening met milieuaspecten. Het gebruik van aparte bouwwegen vanaf de snelweg tijdens de bouwfase zorgt ervoor dat de overlast voor weggebruikers wordt beperkt. In plaats van een open bouwput te gebruiken voor de bouw van de tunnel, wordt de ‘wanden/dak-methode’ toegepast, waardoor het geluidsniveau in de omgeving aanzienlijk wordt verlaagd

Het groene karakter van het Zuidasdok project

Voor het project Zuidasdok wordt de snelweg verbreed van vier naar zes rijstroken per rijrichting. Vier rijstroken zijn bestemd voor het doorgaand verkeer en twee rijstroken voor het bestemmingsverkeer Zuidas. Doordat de A10 Zuid in het centrumgebied van Zuidas ondergronds komt, ontstaat er ruimte om station Amsterdam Zuid te vernieuwen en uit te breiden tot een hoogwaardig vervoersknooppunt waar trein, metro, tram en bus samenkomen. Het toekomstige stationsgebied krijgt een groen karakter met een paviljoenachtige constructie die aan alle kanten open zal zijn. Door in het centrumgebied van de Zuidas de weg ondergronds te brengen en het stationsgebied opnieuw in te richten, worden het noorden en zuiden van Zuidas meer met elkaar verbonden.

Met een contractwaarde van 990 miljoen euro is Zuidasdok momenteel een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

 

Projectgegevens

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam

Contract type

Design & Construct

Incl. zeven jaar onderhoud voor de beide tunnels

Uitvoering

ZuidPlus joint venture bestaande uit

- HOCHTIEF (42,5%)

- Heijmans (15%)

- Fluor (42,5%)

Contractwaarde

990 miljoen euro

Bouwperiode

2019 - 2028

Lengte van de twee tunnels

1,1 km en 1,0 km

Christine Davidse

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op en we zullen je bericht zo snel mogelijk beantwoorden.
Christine Davidse
Omgevingsmanager ZuidPlus